Cách tính lương thưởng theo doanh thu cho nhân viên kinh doanh

1333 Lượt xem

3 cách tính lương thưởng theo doanh thu cho nhân viên kinh doanh

Cách 1: Dùng hàm IF

Đây được coi là cách cơ bản tuy nhiên nó lại đòi hỏi một chút logic, chính vì thế trước khi sử dụng hàm này bạn nên viết ra nháp một số điều kiện nếu để thực hiện hàm if dễ dáng hơn.

Ví dụ: Bảng thương doanh số (B14:C19):

  • Nếu doanh số dưới 100 triệu thì % doanh số = 0% (điều này đồng nghĩa với việc không được thưởng);
  • Nếu doanh số từ 100 triệu đến dưới 150 triệu thì % doanh số = 1,5% (bạn hãy lấy 1,5% nhân với doanh số để ra lương thưởng)
  • Nếu doanh số từ 200 triệu trở lên thì % doanh số = 2% (thì lấy 2% nhân với doanh số để ra số thưởng);

Có nghĩa là để tính mức lương thưởng theo doanh thu đối với hàm if bạn phải cần tới 3 hàm if lồng với nhau. Tại ô J7 bạn có thể viết dạng công thức như sau:

IF (I7<$B$17,$C$16,IF(I7<$B$18,$C$17,IF(I7<$B$19,$C$18,$C$19)))*I7

bảng lương nhân viên kinh doanh

Cách 2: Sử dụng hàm Vlookup

Đối với Hàm Vlookup là hàm dùng để tham chiếu

Công thức Vlookup để tính lương doanh số của nhân viên kinh doanh dựa theo bảng thương doanh số (B14:C19): được tính như sau:

J7: Vlookup (I7,$B$16:$C$19,2,1)*I7

bảng lương nhân viên kinh doanh

Cách thứ 3: Sử dụng hàm Index + hàm Match

Index và match thuộc hàm tham chiếu

Cách viết hàm Index + hàm Match như sau: J7= INDEX($C$16:$C$19,MATCH(I7,$B$16:$B$19,1))*I7

bảng lương nhân viên kinh doanh

Cả 3 cách tính bảng lương nhân viên kinh doanh đều cho chúng ta một kết quả giống nhau, chúc các bạn áp dụng thành công 1 trong 3 cách mà chúng tôi đã gợi ý.